I by numbers és una obra especialment pensada per al musée d’art moderne Céret.


Està formada per una disseminació de peces  tridimensionals,  que sorgeixen dinàmicament de les parets exteriors del museu, però que també es poden veure des de dins.  Quan l’espectador es situa en una posició concreta, en una determinada alineació visual amb les obres, aquestes desvetllen el seu significat i esdevenen números en anamorfosi, perfectament desxifrables.  La seva distribució a l’espai guarda una ordenació en sequència aritmètica correlativa.  La ubicació de l’espectador en la que la xifra se li revela és la que indica el punt a l’espai, i així ell esdevé la fita visible d’una totalitat inabastable però de la qual es va conscienciejant a mida que es va desplaçant.. És ell qui va construint, amb la seva presència, la totalitat i va“dibuixant” a mida que va descobrint els números

La figura total que en resulta d’unir aquests punts és la d’un gran ull que travessa la totalitat de l’edifici.


I és el JO,  el jo artista, el jo espectador:

L’obra vol incidir en l’importància de l’espectador com element que percep activament i que, la amb la seva voluntat de veure, construeix. L’ull és meu, la seva línia, tot i que simple, pertany a la meva anatomia, i simbolitza la mirada particular, la creació, meva manera d’apropar-me a la vida. 


I és EYE, és l’ull:

La gran forma que es dibuixa per xifres al museu és l’ull que contempla, el que aprecia i admira, el que jutja, en definitiva el que veu, entenent veure en el sentit més ampli.  El museu és el lloc viu, espai de sensacions, espai de coneixement, on hom cerca quelcom més.  L’ull com a resum de símbols i significats que aquest espai ens ofereix per transcendir la quotidianitat.


L’obra convidarà a passejar la mirada encuriosida, inquisitiva, i no només per les sales si no també pels patis. 

 

parcours dans une constellation